เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก :
วันเดือนปีเกิด : วันที่ เดือน ปี พ.ศ
เวลาเกิด : นาฬิกา นาที
ลัคนาราศี :


หมายเหตุ
1.การผูกลัคนาราศีเป็นแบบอย่างง่าย เพื่อความถูกต้องแม่นยำควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
2. การทำนายนี้ยึดตามเบอร์เท่านั้น แม้ว่าความหมายดี เมื่อกระทบพื้นดวงผลของมันอาจไม่ดีก็ได้